- Pierwsza Komunia Święta - katalog katalog CEREMONIA 21.05.2023r. - godz: 09:00 - (1034 ujęcia) -

Parafia pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim / 21-05-2023r.


Katalog -CEREMONIA- zawiera łącznie 1034 ujęcia. Katalog został podzielony na 35 stron.

Po kliknięciu na wybrane ujęcie numer fotografii można odnaleźć poniżej opisu, a dokładnie nad oraz pod zdjęciem.
Aby złożyć zamówienie proszę wybrać numer zdjęcia i wysłać numer na adres e-mail: komunia@fotokociewie.pl podając:
- datę i godzinę uroczytości,
- pełny numer [lompletny] zdjęcia (np. 542_IMG_5137),

UWAGA!! Zdjęcia z Ceremonii z roku 2023 są dostarczane TYLKO I WYŁĄCZNE w formie elektornicznej, tj. wysyłane są za pośrednictwem internetu:
(np. e-mailem, e-drivem lub e-transferem).
Nie ma możliwości zamawiania zdjęć w postaci papierowej. Odbitki klient będzie mógł wykonać we własnym zakresie w dowolnym zakładzie fotograficznym.

Studio FOTOKOCIEWIE / 606 397 605

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

www.fotokociewie.pl